Редакція

Головний редактор  – Тарабрін О. О. 


Заступник головного редактора
 – Савицький І.В. 


Відповідальний секретар
 – Сухонос Р.Є. Редакційна колегія

Тарабрін О.О. (головний редактор)

Савицький І.В. (заступник головного редактора)

Сухонос Р.Є. (відповідальний секретар)

Вастьянов Р.С. (науковий редактор)

Самама Ч.М. (Париж, Франція)

Ткаченко Р.О.

Шандра О.А.

Гудима А.А.

Гоженко А.І.

Годлевський Л.С. 

Запорожченко Б.С. 

Карпенко Ю.І. 

Суслов В.В.

Ткаченко Р.О.

Вансович В.Є.

 

Редакційна рада

Вернер К. - Університетська клініка (Mайнц, Hімеччина)

Заболотських I.Б.  – Кубанський державний медичний університет (Краснодар, Росія)

Злотник О.  – Медичний центр Copока і університет Бен Гуріона в Негеві (Беер-Шева, Ізраїль)

Кобеляцький Ю.Ю.  – Дніпропетровська державна медична академія (Дніпро, Україна)

Лебединський К.М. – Північно-Західний державний медичний університет ім. I.І. Мечникова (Санкт- Петербург, Росія)

Ллау Х.В.  – Католицький університет Валенсії «Сан Вісент Мартір» (Валенсія, Iспанія)

Надставек Й.  – Університетська клініка Бонна (Бонн, Німеччина)

Пелозі П. – Університет Інсубрія (Варезе, Iталія)

Підгірний Я. М. – Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького (Львів, Україна)

Сіньков С.В. – Кубанський державний медичний університет (Краснодар, Роcія)

Сурков Д.М. – Дніпропетровська державна медична академія (Дніпро, Україна)

Тютрін І.І. – Сибірський державний медичний університет (Томськ, Росія)

Черний В.І. – Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічня медицини» (Київ, Україна)

Чумаченко Є. – Госпітальний центр Євро-Сейн (Париж, Франція)

Шандру C. – Державний медичний та фармацевтичний університет ім. Н. Тестемицану (Кишинів, Молдова)

Шифман Є.М. – Московський обласний науково-дослідний клінічний інститут ім. М. Ф. Владимирського (Москва, Росія)

Савицький І.В. – д.мед.н., професор, проректор по науковій роботі Міжнародного європейського університету (Київ)

Гудима А.А. – доктор медицинських наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (Тернопіль)

Гоженко А.І. – доктор медичних наук, професор, директор «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (Одеса)

Александріна Т.А. – директор ННІ "Європейська медична школа" Міжнародного європейського університету (Київ)