Загальна інформація

Журнал «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія» – медичний рецензований науковий журнал.

Рік заснування: 2013 р. 

ISSN: 2616-5945 (Print) 2411-9164 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: Серія КВ 19036-7916Р від 25.04.2012 р.

Засновники: Міжнародний європейський університет, Громадська організація «Одеське науково-практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів».

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мови публікації: українська, англійська, російська (для іноземців).

В журналі «Clinical Anesthesiology and Intensive Care» публікуються теоретичні й оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, а також матеріали меморіального характеру.